JSME OFF-LINE
Zavolejte nám
Po -: 08 - 17 hod
So: 08 - 11 hod
kdy máme otevřeno
Rádi Vám poradíme.
e-shop
Nákupní košík 0 Kč

Podzemní zavlažovací systém - svépomocí

Podzemní zavlažovací systém vám pomáhá udržet vaši zahradu kolem domu či firmy ve skvělé kondici. Krom úspory času přináší tento systém zavlažování mnoho výhod.
 
  • Podzemní zavlažovací systémyautomatické zalévání zahrady v době vaší nepřítomnosti, např. když jste na dovolené
  • podzemní zavlažovací systém ničemunikomu nepřekáží (je zakopaný v zemi) - nemusíte mít strach, že se poničí např. při sekání trávy
  • odpadá složité manévrování se zahradní hadicí, kterou při zalévání neustále taháte za sebou, přičemž můžete i polámat čerstvě vzrostlé květiny
  • neviditelný - zcela skrytý pod terénem
  • bezhlučný - lze zavlažovat i v noci, aniž byste rušili sousedy
  • úspora vody - dobře nastavený zavlažovací systém vám přinese úsporu vody, jelikož zahradu zalije rovnoměrně, přesně odměřeným množstvím vody
  • úspora času - část strávený zaléváním zahrady můžete využít k něčemu prospěšnějšímu
 
Návrh a instalaci závlahového systému je lepší svěřit odborníkům na podzemní zavlažování. Pokud se však rozhodnete pustit se do instalace sami, dodržte následující pravidla.

Zajištění dostatečného přísunu vody

Pro potřeby podzemního zavlažovacího systému budete potřebovat minimální průtok 25 – 30 l/min vody při tlaku min. 3 bary. Tlak ve vašem vodovodním systému zjistíte pomocí připojeného tlakoměru na kohoutek. Průtok vody změříte pomocí stopek - z plně otevřeného kohoutku pusťte na 10 vteřin vodu a zachyťte ji do nějaké nádoby. Napuštěnou vodu změříme a vynásobíme 6x (pokud např. za 10 vteřin zachytíte 5 litrů vody, průtok za minutu je 30 litrů).
 
V případě, že váš vodovodní systém toto neumožňuje, může být řešením i vybudování nádrže o dostatečné kapacitě, která bude sloužit k zásobování zavlažovacího systému. Taková nádrž může být v průběhu dne postupně doplňována vodou ze zdroje s nedostatečným průtokem a při zavlažování je předzásobená voda do systému vháněna čerpadlem s dostatečným výkonem. Při použití vhodných filtrů je možné do této nádrže svádětdešťovou nebo užitkovou vodu z domovní čističky. Výhodou takového řešení je nejen úspora pitné vody, ale i fakt, že dešťová nebo odpadní voda, která by byla bezúčelně odvedena do kanalizačních systémů, je využita k zavlažování a voda je tak vracena do půdy. Nádrž musí mít samozřejmě dostatečnou kapacitu, aby vystačila alespoň na jeden zavlažovací cyklus.

Návrh podzemního zavlažovacího systému

Návrh podzemního zavlažovacího systému
Návrh podzemního zavlažovacího systému
Návrh podzemního zavlažovacího systému
Pro vytvoření návrhu podzemního zavlažovacího systému budete potřebovat plánek pozemku ve vhodném měřítku, ideálně v měřítku 1:100 (1 cm na plánku představuje 1 m ve skutečnosti). Vyhneme se tak složitému přepočítávání. Rozstřikovací trysky podle zvoleného typu zavlažují v kruzích, nebo jejich výřezech, které jsou vymezeny udávaným úhlem:
 
  • tryska s rozstřikem 90° pro použití v rozích
  • tryska s rozstřikem 180°při hranici pozemku
  • tryska s rozstřikem 360° pro otevřený prostor
 
Poloměr rozstřiku je ovlivněn tlakem vody. U postřikovačů je udávána tabulka, ve které jsou tyto hodnoty uvedeny. Při návrhu umístění trysek tedy musíme vycházet z tlaku, který bude systém napájet tak, aby byla zavlažována celá plocha pozemku.
 
U jednotlivých postřikovačů je rovněž uvedeno, jaký mají při konkrétním tlaku vody průtok. Druhým krokem tedy bude zajistit, aby součet průtoku všech trysek nepřekročil možnosti vodovodního systému. Pokud je vodovod do systému schopen dodávat maximálně 30 l/min, součet průtoků tryskami nesmí přesáhnout tuto hodnotu. Do plánku si proto podle tabulek u trysek zapište hodnoty průtoků.
 
Jestliže není možné napájet všechny trysky současně, bude nutné vytvořit několik samostatně oddělených větví, které se budou automaticky spouštět postupně tak, aby v jedné chvíli zavlažovalo současně jen tolik trysek, kolik je možné z vodovodu najednou napájet. Součet průtoků trysek na jedné větvi pak nesmí překročit možnosti napájení systému vodou. Pokud má být systém vyvážený, je ideální, pokud bude mít každá z větví stejnou spotřebu vody.
 
Pozor! Na jednu větev neinstalujte v žádném případě trysky rozdílných typů, nebo trysky různých výrobců! Je nutné, aby trysky měly stejnou vydatnost zalévání, jinak bude docházet k tomu, že jedna tryska bude své okolí v nastaveném časovém úseku přemokřovat, další tryska za stejnou dobu nestihne pozemek zalít dostatečně.
 
Ztráta tlaku (bar na 10 m přímé trubky)
Průtok [l/min] Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm
10 0,19      
14 0,34 0,10    
18 0,55 0,16 0,08 0,02
22 0,79 0,23 0,12 0,03
26 1,08 0,23 0,16 0,04
30   0,42 0,21 0,06
34   0,53 0,27 0,07
38     0,33 0,09
42     0,40 0,10
46       0,12
50       0,14
54       0,16
58       0,19
62       0,21
Důležité je rovněž při výpočtu nezapomenout na pokles tlaku v trubkách v závislosti na délceprůtoku. Proto je nutné použít trubky vhodného průměru, aby mohly trysky fungovat správně. Tabulka ukazuje hodnoty, které musí být odečteny od statického tlaku.

Příklad: pokud použijeme trubku o průměru 1" (25 mm) a při průtoku vody 30l/min musíme na každých 10 metrů délky trubky odečíst 0,21 bar z tlaku. Z tohoto je patrné, že průměr trubky pro rozvod je nutné použít s ohledem na celkovou délku jednotlivých větví tak, aby byl i na konci větve stále ještě dostatečný tlak pro správnou funkci postřikovačů. Z tabulky je zřejmé, že rozvody o průměrech menších než 25 mm (1") jsou pro zavlažování zahrad , kde délka větve přesáhne 10 m prakticky nepoužitelné.

Zavlažovací systém není umístěn v nezámrzné hloubce, je proto bezpodmínečně nutné zajistit, aby mohla voda ze systému odtékat. V nejnižším bodě každé větve se proto musí nainstalovat drenážní ventil, který je nutné zajistit drenáží s vhodnou kapacitou pro vsakování odtékající vody. Tento ventil se automaticky otevírá při poklesu tlaku v potrubí a umožní vodě odtéct. Jakmile je systém aktivován, tlak v trubkách ventil uzavře. Tím je zajištěno, že v trubkách nezůstává žádná voda, která by mohla při zamrznutí systém poškodit.

Instalace podzemního zavlažovacího systému

Podzemní zavlažovací systém - instalace
Podzemní zavlažovací systém - instalace
Podzemní zavlažovací systém - instalace
Každá z větví je zavírána a otevírána samostatným elektromagnetickým ventilem. Přívodní potrubí, ke kterému jsou ventily připojeny je vystaveno při uzavírání ventilů velkému tlaku, proto musí být vyrobeno z pevné trubky. Zároveň platí obecné pravidlo, že ventily by měly mít větší průměr, než přívodní potrubí. Při příliš velkém tlaku předsadíme redukční ventil (výsuvné rozstřikovače Rainjet jsou navrženy pro tlak 1,5 – 3 bary). Zároveň je nutné před ventily instalovat hlavní kohout, aby v případě poruchy nebo údržby mohl být celý systém bezpečně uzavřen. Elektromagnetické ventily se pečlivě uloží v zemi na ploché kameny, drť či kačírek. Nezapomeneme na přívodní kabely pro ovládání ventilů. Přes tento rozvod se před zasypáním systému položí šachta tak, aby měla vršek zároveň s terénem. Spodek šachty zasypat drtí tak, aby dovnitř nevnikala zemina.
 
Podle počtu ventilů, které je nutné ovládat, zvolíme řídící programovatelnou jednotku. Řídící jednotku umístíme v technické místnosti jako je například zahradní domek, garáž nebo sklep. Podle schématu v návodu zapojení konkrétní řídící jednotky připojíme na svorkovnici kabely od elektromagnetických ventilů. Jakmile máte vyřešeny přívodní ventily, můžete přistoupit k instalaci potrubí. Nejprve pečlivě podle plánku na pozemku vyznačte polohu všech zavlažovacích trysek. Následně pomocí provázku, nebo vysypáním písku vyznačte trasu potrubí od ventilu po celé větvi příslušných trysek.
 
Pomocí rýče vykopejte po celé cestě potrubí "kanál" o hloubce alespoň 20 – 25 cm. Tato hloubka je dostatečná k tomu, aby systém chránila před mrazíky. Pokud chcete zabránit nadměrnému poškození trávníku, položte podle výkopu folii, na kterou budete ukládat vykopanou zeminu. Rozložte podle výkopu všechny konektory, T spojky, odvodňovací ventilydalší instalační materiál v místech, kde budou instalovány. Do výkopu umístěte trubky, od ventilů až po odvodňovací ventily, pečlivě je odřízněte pilkou na požadovanou délku (je lépe nechat si raději nějakou rezervu a délku v případě potřeby doupravit). Začistěte konce po řezu od pilin, hrany nejlépe srazte škrabkou, aby bylo zajištěno vodotěsné spojení. Piliny a nečistoty pečlivě odstraňte, pokud by v potrubí zůstaly, později by mohli ucpávat trysky.
Podzemní zavlažovací systém - instalace
Podzemní zavlažovací systém - instalace
Podzemní zavlažovací systém - instalace
Podle průměru použitých trubek i podle použitých postřikovacích trysek se může lišit způsob instalace. Pro trubky o průměru 1" nebo ¾" je vhodné použít navrtávací pas. Před instalací navrtávacího pasu je nutné do trubek v místě instalace postřikovače vyvrtat otvor o průměru 10 mm. Jestliže jsou pro rozvod použity trubky jiných průměrů, mohou být pro připojení postřikovacích trysek použity T odbočky se šroubením. V takovém případě je nutné trubku v místě trysky přerušit.
 
Jakmile je vše připraveno, spojte jednotlivé díly dohromady a umístěte je do výkopu. Před osazením postřikovačů je vhodné každou větev propláchnout čistou vodou. Tím odstraníte případné špony po vrtání nebo řezání a další nečistoty, které by mohly v budoucnu ucpat postřikovací trysky. Postřikovací trysky je nutné umístit tak, aby byly svisle a v jedné rovině s povrchem země. Zatlučte vedle postřikovačů kolíky, ke kterým je přivážete a vyrovnáte. Výšku také můžete upravit nastavovacími spojkami, nebo trysku podsypete do správné výšky pískem. Po té co jsou postřikovače osazeny ve správné výšce a zafixovány k dočasným kolíkům, můžeme přistoupit k testování. Otevřete postupně ventil do každé větve a zkontrolujte, zda je pozemek zavlažován rovnoměrně. Nejsou li třeba žádné změny, můžete celý systém opatrně zahrnout zeminou, odstranit dočasné kolíky, ke kterým byly přichyceny postřikovače a provést dokončovací úpravy. Nyní jen stačí nastavit frekvenci zavlažování na řídící jednotce a systém je připraven. Pokud to zvolená řídící jednotka umožní, je dobré do systému zapojit i dešťový senzor, který zajistí, aby zavlažování nebylo zbytečně spouštěno, pokud aktuálně pršelo a půda je dostatečně vlhká. 

Objednejte si potřebné vybavení pro podzemní závlahu

Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
Agrico, s.r.o. Týniště nad Orlicí nabízí
Zemědělská technika Zemědělská technika Komunální a lesní technika Komunální a lesní technika Zahradní technika Zahradní technikaa Dům, dílna, zahrada Dům, dílna, zahrada Náhradní díly Náhradní díly Servis a pneuservis Servis a pneuservis
494 372 038 centrála
491 462 802 obchodní středisko
494 371 295 auto/pneu servis
494 371 301 zahradní centrum
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí
Lhota 255, 549 41 Červený Kostelec
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Více informací o Cookies.